ZSKSS

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. Ima približno 4500 aktivnih članov, ki so razdeljeni so v štiri starostne skupine (večinoma so stari od 6 do 30 let); vodi jih okoli 820 voditeljev prostovoljcev. Vsako leto celotna ZSKSS izvede več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja in pridobivanja veščin za samostojno življenje. Letno izvede tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov. Ima status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in članstva svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

Namen skavtske organizacije

Osnovni namen skvatske vzgoje je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo.

Stegi (lokalne enote)

ZSKSS trenutno sestavlja 71 stegov oz. lokalnih enot, ki se nahajajo na področju celotne Slovenije. Vsak izmed teh stegov je avtonomna enota s svojimi voditelji, skavtskimi prostori in opremo, rutko, zastavo ter grbom.

Veje (starostne skupine)

Bobri in bobrovke (6 – 7 let)

Združujejo se v kolonijah. Poudarek je na družini, domači in skavtski, in druženju z vrstniki (prijateljstvo). Zakon bobrov in bobrovk: Bober je dober!

Geslo: Trden jez!

Volčiči in volkuljice (8 – 10 let)

Združujejo se v krdelu. Vzgoja poteka preko ročnih spretnosti, igre, medsebojne pomoči, življenja v naravi, zgodb iz Knjige o džungli (Rudyard Kipling), džungelske postave, spodbujanja prijateljstva in medsebojne pomoči. Volčiči in volkuljice gremo skupaj na lov v veliko in skrivnostno džunglo.

Geslo: Kar najbolje!

Izvidniki in vodnice (11 – 16 let)

Združujejo se v vodih (manjših skupinah). V veji je poudarjena uporaba veščin življenja v naravi - orientacije, priprave hrane, postavljanja zgradb iz lesa in vrvi. Vrhunec leta je tabor – poln izzivov, iger, športa, tabornega ognja, nočnih straž, izletov, potepov, spanja v šotoru in bivakih, proge preživetja ...

Geslo: Bodi pripravljen!

Popotniki in popotnice (16 – 21 let)

Združujejo se v noviciatu in klanu. Vključuje izlete, potovalne tabore, potovanje le z nahrbtnikom, pesem na ustih, dolge večerne pogovore, spanje v bivakih, skupnost, kjer si resnično sprejet, prijatelje, služenje (prostovoljna pomoč), ki te navda z veseljem, srečevanje z drugimi skavti, mednarodne tabore.

Geslo: Služiti!

Skupnost voditeljev - SKVO

Voditeljice in voditelji so motor vsakega stega; mnogi pravijo, da so največ pridobili kot voditelji. Skavtski voditelji se naučijo veščin dela z ljudmi, financiranja, vodenja projektov, veščin, organiziranja, vodenja, kako vzgajati ipd.

Združeno geslo vseh treh starejših vej: »Kar najbolje bodi pripravljen služiti!«