Skavtska obljuba in zakoni

Jedro skavtstva predstavlja obljuba, ki jo skavt in skavtinja častno izrečeta pred skupnostjo in s tem zares postaneta skavta. Poznamo obljubo volčičev in volkuljic ter »pravo« obljubo. Volčja je preprostejša, po vstopu v četo skavt izreče še drugo. Obe vključujeta zvestobo Bogu in domovini, pomoč bližnjemu ter izpolnjevanje skavtskih zakonov. Znak obljube je skavtska rutka, ki je najbolj časten del skavtskega kroja.

Skavtska obljuba

Pri svoji časti obljubljam,
da si bom z božjo pomočjo prizadeval/a
služiti Bogu in domovini,
pomagati svojemu bližnjemu in
izpolnjevati skavtske zakone.

Obljuba volčičev in volkuljic

Obljubljam, da bom z Božjo pomočjo
naredil/a, kar najbolje morem za svoje poboljšanje,
da bom pomagal/a drugim in
izpolnjeval/a zakona krdela.

Skavtski zakoni

  • Skavt (skavtinja) si šteje v čast, da si pridobi zaupanje.
  • Skavt (skavtinja) je zvest (zvesta) Bogu in domovini.
  • Skavt (skavtinja) pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo.
  • Skavt (skavtinja) je prijatelj (prijateljica) vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom brat (skavtom in skavtinjam sestra).
  • Skavt (skavtinja) je plemenit (plemenita).
  • Skavt (skavtinja) spoštuje naravo in vidi v njej božje delo.
  • Skavt (skavtinja) uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti.
  • Skavt (skavtinja) si v težavah žvižga in poje.
  • Skavt (skavtinja) je delaven in varčen (delavna in varčna).
  • Skavt (skavtinja) je čist (čista) v mislih, besedah in dejanjih.